abr 202014
 
El Pla de Mallorca, velocitat d'un canvi

Unes 60 persones han assistit a la projecció del documental “El Pla de Mallorca, velocitat d’un canvi” a la sala d’actes del local de les Persones Majors. Ha estat realitzat per Aina Socias i Pere Sureda, i explica el gran canvi que ha sofert l’agricultura i la societat en general al Pla de Mallorca. Hi han participat els santjoaners Miquel Estelrich “Turricano”, Antònia Bauzà “Maiolina” i Climent Picornell Bauzà. L’acte [llegiu-ho tot]

mar 312014
 
Presentació del cinquè llibre de l'amo Antoni de sa Botigueta

La vigília del Quart Diumenge, el dissabte dia 29 de març, es va presentar el cinquè llibre escrit pel nostre col·laborador més veterà, Antoni Sastre “de sa Botigueta”. L’acte va tenir lloc a la sala polivalent del Casal de la Gent Gran i hi assistiren una cinquantena llarga de persones. El presentador de l’acte, el santamarier Mateu Morro i Marcé, lloà la figura de l’amo Antoni i la tasca que [llegiu-ho tot]

mar 282014
 
Plenari Ajuntament (26 març 2014)

Podeu veure el vídeo de dia 26 de març ampliant la notícia o clicant sobre aquest enllaç
Ordre del dia:
1. Acta anterior
2. Decrets de batlia
3. Dació nom a dos carrers del poble de Sant Joan
4. Pla de Desenvolupament Turístic de Sant Joan
5. Moció PI – Proposta per les Illes – en contra de l’apujada de les cotitzacions a la Seguretat Social.
6. Moció AxSJ de reubig a la recent aprovada llei d’ordenació i ús del sòl.
7. Informacions
8. Precs i preguntes.

gen 312014
 
Plenari de dia 29 de gener de 2014

Podeu veure el vídeo de dia 29 de gener ampliant la notícia o clicant sobre aquest enllaç
Ordre del dia:
1- Acta anterior.
2.- Decrets de batlia.
3.- Aprovació inicial Pressupost General de la Corporació 2014.
4.- Proposta modificació Estatus Mancomunitat Pla de Mallorca.
5.- Adhesió a l’acord mamre de subministrament d’energia elèctrica.
6.- Aprovació provisional documentació reparació deficiències corresponent a la fitxa PA-1 “Es Turó” del Catàleg de Protecció del Patrimoni històric de Sant Joan resultant de l’acord de la sessió del dia 27 de setembre de 2013 de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme.
7.- Moció AxSJ declaració dels símbols d’interès local i a favor de la llibertat d’expressió.
8.- Moció PI en contra de la privatització dels aeroports de les Illes Balears i a favor d’un model de gestió individualitzat en amb participació decisiva de les Institucions Balears.
9.- Informacions.
10.- Precs i preguntes

gen 082014
 

Els Reis, puntuals a la seva cita anual, han passat per Sant Joan i han deixat regals per als més petits. Aquí teniu una galeria de fotos de l’esdeveniment. Des de l’Ajuntament, la batlessa va oferir la clau del poble a Ses Majestats d’Orient. Així mateix, es va aprofitar la festa per lliurar els premis als guanyadors del concurs de betlems.
Els Reis 2014

des 182013
 
Fira 2013

Tot i que un poc tard, pujam unes quantes fotos de la passada fira d’octubre.

nov 302013
 
Plenari de dia 27 de novembre

Podeu veure el vídeo de dia 27 de novembre ampliant la notícia o clicant sobre aquest enllaç
Ordre del dia:
1- Actes anteriors- extraordinàries de 3 i 28 d’octubre de 2013.
2- Decrets de Batlia.
3- Dació compte canvi de nom grup municipal Convergència per les Illes (Cxl).
4- Modificació de crèdit núm. 2/2013.
5- Aprovació documentació reparació deficiències corresponent a la fitxa PA-1 “Es Turó” del
Catàleg de Protecció del Patrimoni històric de Sant Joan resultant de l’acord de la sessió del
dia 27 de setembre de 2013 de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme.
6- Ratificació Decret Batlia núm. 177/2013, de 14 de novembre.
7- Moció PI a favor d’uns Pressuposts Generals de l’Estat per a 2014 justs per Balears.
8- Moció AxSJ de proposició contra la violència de gènere.
9- Moció PI de proposta de resolució a favor del servei de radioteràpia a Eivissa.
9a- Punt d’urgència
10- Informacions. .
11- Precs i preguntes.

nov 092013
 

Aquí podeu veure el vídeo del plenari amb aquest ordre del dia:

  1. Compte General Pressupost 2012
  2. Informe Intervenció sobre compliment Llei de Morositat
  3. Aprovació provisional modificació ordenança reguladora de la taxa de cementeri municipal
  4. Aprovació provisional modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida. tractament, transferència, transport de residus sòlids urbans.
  5. Aprovació provisional ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida d’animals de companyia.
  6. Aprovació provisional ordenança reguladora de la tinència d’animats potencialment perillosos.
  7. Moció modificació planta i demarcació judicial.