Plenari de dia 25 de gener de 2017

Ampliant aquest post podeu veure el plenari de l’Ajuntament de Sant Joan de dia 25 de gener.
Es varen tractar diferents temes:

  • Catàleg de camins,
  • Nou Centre Sanitari,
  • Moció del Pi contra el projecte de llei del turisme vacacional,
  • Informacions,
  • Precs i preguntes de l’oposició

You may also like...