Plenari de dia 29 de març

Ampliant aquest post podeu veure el plenari de l’Ajuntament de Sant Joan de dia 29 de març.
Es varen tractar diferents temes:

  • Nomenament dels representants de la Corporació
  • Decrets de batlia
  • Inici de l’expedient de redacció del PERI …
  • Compliment de la llei de morositat
  • Reconeixement de la compatibilitat de la segona activitat professional del batle.
  • Precs i preguntes de l’oposició

You may also like...